#

Om oss

SÅIFA  LP Service AB

Lastbilstvätt, snabb, säkert och SÅIFAsnygg.

Låt oss ta hand om din lastbil, trailer eller yrkesfordon. Boka miljövänlig lastbilstvätt utvändigt, invändigt eller recond. Vi utför specialtvätt för livsmedelstransportörer med krav på extra god hygien. För de trailers som går på järnväg gör vi syratvätt. Du reserverar din bokning på tvatt@saifa.com eller 042-370 270.

Smörjning, service och underhåll

Gör underhållsservice av ditt fordon. Byt olja och filter. Smörj bakgavelliften och lägg fett på plattan. Tidsbokning 042-370270

Sanda och ploga eller borsta och sopa

Entreprenadtjänster inom närområdet enligt överenskommelse.

SÅIFAbollen flyttar löstrailers

Transport av löstrailers eller rangering av din uppställningsplats utförs enligt önskemål.

Diesel och Adblue

Här tankar du ACPdiesel och Adblue. Vi har extra hög skimmingssäkerhet.


Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är grunden för vårt miljöarbete inom LP Service. Den speglar vår vision för företaget och hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid i samarbete med kunder, leverantörer, anställda och andra partners.


● Vi följer alltid gällande lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
● Vi ska ständigt sträva mot ett bättre miljöarbete.
● Vi sätter människors hälsa och säkerhet i första hand.
● Vi strävar efter att ständigt energieffektivisera vår verksamhet.
● Vi strävar alltid efter att köpa in de mest miljöeffektiva produkterna.
● All spillolja, filter och övriga restprodukter hämtas och transporteras till en miljöstation.
● Bilvårdsprodukter, avfettningsmedel och fordonstvättmedel som köps in är godkända enligt Kemikaliesvepet.
● Vattnet som används i verksamheten renas efter användning.
● Hela dieselanläggningen är miljögodkänd.
● Vi strävar efter att personalen skall ha kunskap om våra miljöaspekter för att kunna visa på engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
● Vi skall alltid analysera miljöpåverkan av nya verksamheter i förebyggande syfte.